top of page

Ferritin

Ferritin

פריטין FERRITIN הוא חלבון הקושר ברזל לצורך אחסונו בגוף. הכמות הקטנה של פריטין בדם משקפת את הכמות הכוללת של הברזל המאוחסן בגוף. בדיקה זו מודדת את כמות הפריטין בדם.

ברזל חופשי הוא רעלני לתאים כדי למנוע תרחיש של יוני ברזל 

חופשי, ברזל נאגר בתאים בחלבונים דוגמת פריטין או המוסידרין.


אצל אנשים בריאים, רוב הברזל שנספג בגוף משולב בהמוגלובין של כדוריות הדם האדומות. מרבית הנותרים מאוחסנים כפריטין או כהמוסידרין, עם כמויות קטנות נוספות המשמשות לייצור חלבונים אחרים כמו מיוגלובין וכמה אנזימים. פריטין והמוסידרין קיימים בעיקר בכבד אך גם במח העצם, הטחול ושרירי השלד.


רמת פריטין משמשת מדד לרמת הברזל בגוף רק כשהיא נמוכה מהרגיל ולא כאשר נמדדת רמת פריטין גבוהה. רמה גבוהה של פריטין אינה מעידה על מצב הברזל בגוף, מכיוון שבמצבי דלקת או זיהום עולה רמת הפריטין בדם. רמה נמוכה של פריטין בדם מעידה על פי רוב על חוסר בברזל.


מטרת בדיקת הדם

מדידת פריטין יעילה לצורך אבחנה בין מצב של אנמיה מיקרוציטית היפוכרומית בגין חסר ברזל בה רמת פריטין נמוכה, לבין צורות אנמיה אחרות בהן רמת פריטין דווקא עולה. מטרת הבדיקה היא ללמוד על יכולתו של הגוף לאגור ברזל לשימוש עתידי, שכן פריטין הוא חלבון בדם המאחסן בתוכו ברזל לשימוש עתידי. בדיקת פריטין תוזמן גם אם קיים חשש לעודפי ברזל במקרים של הרעלת ברזל.


מתי לבצע את הבדיקה

כאשר יש לך המוגלובין והמטוקריט נמוך בספירת דם מלאה (CBC). כאשר הרופא שלך חושד כי יתכן שיש לך מעט ברזל (מחסור) או יותר מדי ברזל (עומס יתר) בגופך.

בדיקה זו מסייעת להבחין בין סוגי אנמיה .


הכנות לבדיקה

דרוש צום של 8 שעות לפחות, מותר לשתות מים בלבד.

אם הנך לוקח ברזל, יש להפסיק לקחת ברזל שלושה ימים לפני מועד ביצוע הבדיקה.


משך תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה 2-3 ימים.

Image-empty-state.png

medical-doctor-concept-PSCLXPQ222.jpg

לא הבדיקה שחיפשת?

להזמנת הבדיקה חייג עכשיו:

לקבלת יעוץ חינם:

bottom of page