רשימת בדיקות מיוחדות

לחצו על הבדיקה הרצויה לקבלת פרטים נוספים וקביעת תור

Neurotransmitters

בדיקת (Organic Acids Test) OAT

Helicobacter pylori בדיקת נשיפה

Calprotectin בדיקת צואה

96-IgG Food Panel