top of page

Transferin – טרנספרין

Transferin – טרנספרין

טרנספרין הוא החלבון העיקרי בדם הנקשר לברזל ומעביר אותו לגוף. בדיקת טרנספרין מודדת  את הרמה הישירה בדם. לחלופין, ניתן למדוד את הטרנספרין בעקיפין (או להמיר אותו בחישוב) כך שרמתו באה לידי ביטוי בכמות הברזל שהוא מסוגל לקשור. זה נקרא קיבולת כושר הברזל הכוללת (TIBC).

הגוף אינו יכול לייצר ברזל ועליו לספוג אותו מהמזונות שאנו אוכלים או מתוספי מזון. ברזל חופשי טוקסי לתאים ולכן לאחר הספיגה הוא מועבר לתאי הגוף על ידי קשירה לטרנספרין, אשר הוא מוביל את הברזל לתאים, טרנספרין זהו חלבון המיוצר על ידי הכבד. עלייה ברמת טרנספרין יכולה להעיד על עודף ברזל.

כאשר רמת הברזל בדם יורדת, כמות הטרנספרין עולה על מנת לקשור כמה שיותר ברזל. סיבות אופייניות לירידה ברמת הברזל בדם הן חוסר ברזל במזון ואובדן דם.

כאשר האנמיה נגרמת מחוסר ברזל, תימדד רמה גבוהה של טרנספרין בדם. לעומת זאת, כאשר האנמיה נגרמת ממחלה כרונית כלשהי, כמות הטרנספרין בדם תהיה נמוכה.


מטרת בדיקת הדם

יחד עם בדיקות ברזל אחרות, לקביעת רמת ברזל הדם שלך. יחד עם בדיקות אחרות, כדי לסייע באבחון אנמיה חסרת ברזל או עומס יתר של ברזל. מדידת רמת טרנספרין מסייעת גם להבדיל בין סוגי אנמיה שונים.


מתי לבצע את הבדיקה

כאשר יש לך המוגלובין והמטוקריט נמוך בספירת דם מלאה (CBC). כאשר הרופא שלך חושד כי יתכן שיש לך מעט ברזל (מחסור) או יותר מדי ברזל (עומס יתר) בגופך.

בדיקה זו מסייעת להבחין בין אנמיה שמקורה בחוסר ברזל כתוצאה מאובדן דם או מתזונה לקויה.


הכנות לבדיקה

דרוש צום של 8 שעות לפחות, מותר לשתות מים בלבד.

אם הנך לוקח ברזל, יש להפסיק לקחת ברזל שלושה ימים לפני מועד ביצוע הבדיקה.


משך תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה 2-3 ימים.

Image-empty-state.png

medical-doctor-concept-PSCLXPQ222.jpg

Not the test you were looking for?

To order the test call now:

For a free consultation:

bottom of page