top of page

Prograf – Tacrolimus פרוגרף

Prograf – Tacrolimus פרוגרף

בדיקה זו מודדת את כמות הטקרולימוס בדם. Tacrolimusהיא תרופה מדכאת חיסון הניתנת לחולים שעברו השתלת כליה, כבד, לב או איברים אחרים. זוהי תרופה רבת עוצמה המסייעת במניעת דחייה של האיבר המושתל על ידי הגוף. בדרך כלל, מערכת החיסון של אדם תזהה את האיבר החדש כזר ומתחילה לתקוף אותו. Tacrolimusמגבילה תגובה זו ומסייעת במניעת דחיית איברים על ידי הפחתת הפעילות של תאי חיסון מסוימים הנקראים לימפוציטים מסוג T.

יש לשמור על רמות טקרולימוס בדם בטווח צר. אם הריכוז נמוך מדי עלולה להתרחש דחיית איברים, אם הוא גבוה מדי, ייתכן שלאדם יהיו תסמינים הקשורים לרעילות. יש להתאים את המינונים לאדם. לעתים קרובות אנשים יתחילו עם מינונים גבוהים יותר של טקרולימוס מיד לאחר ההשתלה ולאחר מכן המינונים יופחתו במהלך השבועות הקרובים. Tacrolimus נלקח בדרך כלל פעמיים ביום במרווחים קבועים לפני או אחרי הארוחות. כאשר אדם נוטל מנה, ריכוזי הדם עולים ומגיעים לשיא תוך כשעתיים עד 3 שעות ואז מתחילים לרדת באיטיות. בדיקת הדם נמדדת בדרך כלל כרמת "שפל". זה מתוזמן כך שהאיסוף יהיה 12 שעות לאחר המנה, ו/או לפני המנה הבאה - בריכוז הנמוך ביותר של התרופה בדם.


מטרת בדיקת הדם

למדוד את ריכוז הטקרולימוס בדם על מנת לקבוע את המינון הנכון, לשמור על רמות טיפוליות ולגלות רמות רעילות .


מתי לבצע את הבדיקה

ברגע שהטיפול בטקרולימוס מתחיל, לעתים קרובות בהתחלה ואז במרווחי זמן קבועים על מנת לנטר ריכוזו לאורך זמן.


הכנות לבדיקה

יש לאסוף את הדגימה 12 שעות לאחר המנה האחרונה ו/או מיד לפני המנה הבאה או לפי הנחיות הרופא.


משך תוצאות הבדיקה

לברר מול הנציגה.

Image-empty-state.png

medical-doctor-concept-PSCLXPQ222.jpg

Не тот тест, который вы искали?

Чтобы заказать тестовый звонок сейчас:

Для бесплатной консультации:

bottom of page