top of page
d3d4fae8-da44-4cf8-8812-f10aebe6d4d2.jpg

Chirurgie de pontage - Chirurgie cardiaque

chirurgie cardiaque

ניתוח מעקפים וולפסון

Dr Hagai Dekel - Directeur du département de chirurgie cardiaque Wolfson

Brain Surgeon

אצלנו במחלקה אנחנו מאמינים שהלב והנפש אחד הם.
אנחנו מעניקים למטופל את הפיתרון הכירורגי הכי טוב שיש לעולם הרפואה להציע אבל יודעים שהנפש פגועה וזקוקה לליווי התייחסות וריפוי באותה מידה.
אצלנו המטופל תמיד יקבל ליווי ויחס אנושי, אכפתי ודואג .
לב ונפש האדם אחד בם.

לֵב טָהוֹר בְּרָא-לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי.
תהלים, פרק נא, פסוק יב

דר חגי דקל

Types de chirurgies cardiaques que nous effectuons :

 • Chirurgie de dérivation avec / sans  "Lung Heart Machine" - CABG on / off Pump

 • Analyses de vannes :
  Réparation / remplacement de la valve aortique  
  Réparation/remplacement de la valve mitrale_ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Réparation/remplacement de la valve mitrale
  Réparation/remplacement de la valve tricuspide Réparation/remplacement de la valve tricuspide

 • Réparation valvulaire après endocardite

 • _Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ réparation et chirurgie aortique complexe  aorte.

 • Résection de tumeurs cardiaques  telles que myxome, fibroélastome et plus

Pourquoi payer pour des informations privées qui peuvent être obtenues en public ? Appelez pour un appel de consultation

Operation Theater

raisons
Pourquoi subir votre chirurgie cardiaque au service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Wolfson

01

Haut niveau

Traitement au niveau de la médecine privée dans un établissement public._ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

03

Conseils professionnels gratuits

Rencontre de consultation avec un chirurgien senior sans frais et sans engagement._ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

05

Accompagnement personnel

Accompagnement personnel et professionnel par une équipe d'experts du moment de la rencontre jusqu'à la sortie

07

Soins personnels

Infirmière Chirurgien Cardiaque en Soins Intensifs Près de chaque patient pendant 48 heures après la chirurgie._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

02

simplicité

Pas de bureaucratie inutile, pas de longue attente et sans frais._ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

04

votre choix

Possibilité de choisir le chirurgien/chef de service._ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

06

professionnalisme

L'un des principaux personnels médicaux et infirmiers dans le domaine de la chirurgie cardiopulmonaire._ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

8

תמיכה נפשית וליווי משפחה

ליווי אנושי ואכפתי למשפחה וטיפול ותמיכה נפשית למטופל לאחר הניתוח.

Surgical Lights

Quelle est la procédure

Nous contacter

Si vous ou un membre de votre famille avez besoin d'une intervention chirurgicale et que vous êtes indécis, c'est l'endroit à contacter et à obtenir toutes les connaissances nécessaires.

Consultation

 • Première consultation avec une personne de contact.

 • Envoi des documents pertinents

 • Prise de rendez-vous avec un chirurgien cardiaque senior

Conversation avec un chirurgien

Conversation avec un chirurgien cardiaque senior qui comprend une explication et des détails concernant l'action requise et, le cas échéant, la poursuite de la phase chirurgicale.

Opération

 • Coordonner la chirurgie avec le secrétariat selon l'urgence de la situation.

 • Organisation des documents requis, y compris l'engagement de HMO.

 • Le choix du chirurgien par le patient en fonction de la situation.

récupération

Dans la période qui suit la chirurgie, vous méritez une récupération de la part de la caisse d'assurance maladie pour reprendre le cours normal de la vie avant d'arriver à la maison

הצוות המוביל שלנו

דר רעות שביט

Robb Walters

Je suis un témoignage. Cliquez pour m'éditer et ajouter un texte qui dit quelque chose de gentil sur vous et vos services. Laissez vos clients vous évaluer et dites à leurs amis à quel point vous êtes formidable.

6.jpg
blurred.jpg

Laisser les détails

Et nous vous répondrons bientôt :


Pour toute question sur les sujets suivants, ​​ Consultation gratuite :

Chirurgie de pontage

Analyse des vannes

Le formulaire a été envoyé avec succès, nous vous contacterons.

bottom of page