top of page

PICC LINE -פיק לין

על השרות שלנו: חברת Medical Service נותנת פתרונות של שרות אחות לטיפול ב PICC LINE (פיק ליין). האחות הפרטית תחבר את המטופל לפיק ליין באופן סטרילי בתנאים הכי היגייניים שיש, תזליף למטופל את האנטיביוטיקה או כל תרופה אחרת נדרשת, תבצע ניתוק בצורה סטרילית ולבסוף שטיפה עם הפרין כמקובל. ניתן גם לבצע החלפת חבישה באזור מוצא ה PICC LINE (פיק ליין) אחת ל- 5-7 ימים כפי שדורש הנוהל. יש לציין, חברות שמספקות את כל הציוד לטיפול ממושך ב PICC LINE (פיק ליין) יחד עם קופ"ח מצפות מהמשפחה או כל מטפל אחר שיבצעו את המשימה הרגישה הזו. למעשה, הם מגלגלים את המשימה הרפואית הזו על המשפחה. הדבר דורש מיומנות נדרשת ועל כן חברת Medical Service מספקת אחיות מיומנות, מנוסות ואף בחלקן עם קורס טיפול נמרץ על מנת שיבצעו זאת. מעט על פיק ליין: צנתר PICC LINE) Peripherally Inserted Central Catheter) זהו צנתר המוחדר לכלי דם גדול ומסתיים בלב או קרוב אליו ומוחדר לפרק זמן של שישה חודשים ומעלה .ישנם צנתרים נוספים בצורות אחרות כגון HICKMAN ,PORT A-CATH ועוד. צנתר זה מיועד לטיפול ממושך של חומרים כגון אנטיביוטיקה, כימותרפיה ועוד טיפולים שאילולא היו מוזרקים לווריד רגיל זה היה גורם לדלקת של הווריד (פלביטיס) ומוביל להרס של הווריד. כמו"כ ניתן לשאוב מPICC LINE דם לצורך בדיקות דם שגרתיות. ישנם קווים מנחים לשימוש בצנתר PICC LINE: שימוש במערכת באופן סטרילי בעת ניתוק חיבור. סטרליות מלאה וחיטוי עם אלכוהול 70% . שימוש בפקקים לשמור על אטימות המערכת. הימנעות מהרטבה של המערכת כולל הפקקים ולכן ישנם שיטות וטכניקות לבצע זאת. החלפת סט אנטיביוטיקה כל 3 ימים או שימוש בסט חד פעמי. שטיפה של המערכת עם הפרין בכל סיום אינפוזיה. (למנוע חסימה) . החלפת חבישה בצורה סטרילית כל 5-7 ימים . עם ציוד תואם לכך.במקרה שהחבישה רטובה יש להחליף באופן מידי. כמובן שיש לבצע אומדן של מוצא הצנטר לראות שהוא לא מזוהם. יש לאבחן סימני דימום סביב הנקז. אומדן של העור שהוא לא מגורה, אודם, הפרשה ,כאב חום או כל אירוע חריג. סיבוכים של צנתר PICC LINE: חסימת צנתר שנובעת מקריש דם, תרופות, מינרלים ועוד. חסימה מונעת מעבר של החומר הרפואי בתעלה אל תוך הוריד. כמו כן יהיה בלתי אפשרי לשאוב דם. מניעה של זה יכולה להתבצע ע"י שטיפה של חומר הפרין. במקרה שלחסימה חלקית ניתן לטפל אך בחסימה מלאה יש להוציא את ה PICC LINE. זיהום – יכול להיות זיהום מקומי במוצא הצנתר או בתעלה ויכול להיות זיהום סיסטמי (של הגוף). גורמי סיכון לכך הם פעולה לא סטרילית עם הצנתר, חיבורים מרובים לצנתר, הזנת על TPN. הסימנים לזיהום הם חום וצמרמורת. במקרים כאלה יש לגשת למיון.במקרים חריפים יש להוציא את הצנתר PICC LINE החוצה ולהתחיל טיפול אנטיביוטי. חברת Medical Service נותנת פתרונות של אחות שמטפלת בPICC LINE (פיק ליין). האחות הפרטית תחבר את המטופל לפיק ליין באופן סטרילי בתנאים הכי היגייניים שיש, תזליף למטופל את האנטיביוטיקה או כל תרופה אחרת נדרשת, תבצע ניתוק בצורה סטרילית ולבסוף שטיפה עם הפרין כמקובל. ניתן גם לבצע החלפת חבישה באזור מוצא ה PICC LINE (פיק ליין) אחת ל 5-7 ימים כפי שדורש הנוהל. יש לציין, חברות שמספקות את כל הציוד לטיפול ממושך ב PICC LINE (פיק ליין) מצפות מהמשפחה או כל מטפל אחר שיבצעו את המשימה הרגישה הזו. הדבר דורש מיומנות נדרשת ועל כן חברת Medical Service מספקת אחיות מיומנות, מנוסות ואף בחלקן עם קורס טיפול נמרץ על מנת שיבצעו זאת. אחות מקצועית, זה מה שאת צריכה. צלצלי אלינו כבר עכשיו ואנחנו נספק לך את הפתרון המתאים.
Image-empty-state.png
medical-doctor-concept-PSCLXPQ222.jpg

Не та услуга, которую вы искали?

Чтобы заказать услугу, позвоните сейчас:

Для бесплатной консультации:

bottom of page