Medical Service מי אנחנו

 

לקיחת בדיקות דם מכל הסוגים, בדיקת שתן בדיקות תרבית, על ידי אח/אחות בבית הלקוח. השירות בבית ,בסביבתו הטבעית, במועדים הנוחים לו ובלי להיות תלוי בגמישות ובזמינות של המערכת הרפואית.

 

(המשך)​

​​​​צריך בדיקות דם, שתן ומעבדה בבית ? זו הכתובת !!!​

 

​לקיחת בדיקות דם לסוגיהן, שתן בדיקות תרבית, על ידי אח/אחות

בבית הלקוח.

השירות בבית ,בסביבתו הטבעית, במועדים הנוחים לו ובלי להיות

תלוי בגמישות ובזמינות של המערכת הרפואית.​​

 

1.  השירות המיועד באופן פרטי ללקוחות שלא יכולים להגיע לקופה,

לקשישים, מרותקים לבית/מיטה, תיירות

   חוץ/מרפא, שוהים זמניים , לאנשים עובדים, נוחות ועוד.​

​​​​​2. סודיות מובטחת.​

3. ניתן לבצע בדיקות עם הפנייה או ללא הפניית רופא.

4. התשובות מגיעות בתאום עם הלקוח למייל או לפקס .​​

 

כל שאת, ואתה, צריכים לעשות זה להתקשר ולתאם שאח או אחות

מוסמכים יגיעו עד אליכם הביתה או לעבודה כדי לקחת את הבדיקה

הרצויה.​